Tự xét tâm tính đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.
Ủng hộ chương trình: Trái tim cho em. Soạn tin TTCE gửi 1408, mỗi tin nhắn 16,000 đồng, được chuyển tới Quỹ để hỗ trợ mổ tim nhân đạo cho trẻ em nghèo trên toàn quốc . Chi tiết: http://traitimchoem.vtv.vn
Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn
Tìm kiếm:
Wapsite Phật học trên mobile
Để cho trang wap càng nhiều nội dung, mình sẽ thường xuyên post các vấn đề liên quan đến Phật học mà mình sưu tầm được để mọi người cùng tìm hiểu. Mình sẽ post thẳng vô trang chủ, sau mục "Thảo luận/Liên hệ Admin"!
 • Chào khách | Hiện tại:
  Wap đang được hoàn thiện...
  Trình duyệt khuyến nghị: UCweb UCweb

  Tổng cộng: 133523 khách
  TOP-RATING
  Mail: admin@phathoc.wap.sh
  PhatHoc.Wap.Sh - PL 2559

  Pair of Vintage Old School Fru